PakuotePlius.lt pirkimo taisyklės apibrėžiančios pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą bei šalių įsipareigojimus1.                        BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.                     Šių pirkimo taisyklių, su jose nurodytais dokumentais ir kita informacija, paskirtis suteikti MB „Kauno pakuotės centras“ elektroninės parduotuvės www.PakuotePlius.lt pirkėjams ir kitiems asmenims informaciją apie parduodamų prekių ir paslaugų pirkimo sąlygas.

1.2.                     Šiose MB „Kauno pakuotės centras“ taisyklėse naudojamos sąvokos, kurios nurodytos mažąja ar didžiąja raide, nurodytos vienaskaitos ar daugiskaitos forma, šiose taisyklėse turi šias reikšmes:

1.2.1.                  Pardavėjas - MB „Kauno pakuotės centras“, Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens kodas 304980619, PVM mokėtojo kodas LT100012101717, registracijos adresas Draugystės g. 17-1, LT-51229 Kaunas, adresas korespondencijai Raudondvario pl. 127, Kaunas, LT- 47188;

1.2.2.                  PakuotePlius.lt  – elektroninė prekių parduotuvė, esanti adresu www.pakuoteplius.lt

1.2.3.                  Pirkėjas – veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje PakuotePlius.lt 

1.2.4.                  Taisyklės – šios prekių pirkimo taisyklės elektroninėje parduotuvėje PakuotePlius.lt kartu su jose esančiomis konkrečiomis nuorodomis į  PakuotePlius.lt informacines skiltis, kurios yra neatsiejama Taisyklių dalis.

1.2.5.                  Šalis – Pirkėjas ar Pardavėjas kiekvienas atskirai, o kartu gali būti vadinami Šalimis.

1.2.6.                  Asmeninė pirkėjo aplinka – elektroninėje parduotuvėje PakuotePlius.lt registruoto Pirkėjo asmens duomenų ir atliktų užsakymų istorijos saugojimo bei užsakymų pateikimo vieta.

1.2.7.                  Prekės – elektroninėje parduotuvėje PakuotePlius.lt siūlomos ar Pirkėjo įsigyjamos prekės bei paslaugos.

1.2.8.                  Sutartis – sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Prekių įsigijimo.

1.2.9.                  Privatumo politika – Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo, kaupimo ir saugojimo elektroninėje parduotuvėje PakuotePlius.lt taisyklės.

1.3.                     Šios Taisyklės yra privalomos sudarant Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių įsigijimo. Pirkėjas, prieš apsispręsdamas atlikti Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje PakuotePlius.lt, privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles ir visas jose pateiktas nuorodas į PakuotePlius.lt informacines skiltis.  Atsakomybė už nesusipažinimą su Taisyklėmis tenka Pirkėjui.

1.4.                     Taisyklės yra neatsiejama Sutarties dalis, kuriose nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos. Pirkėjas privalo sutikti su Taisyklėmis bei Privatumo politika. Jei Pirkėjas atsisako susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis ir Privatumo politika, Pirkėjas negali užbaigti Prekių įsigijimo užsakymo ir sudaryti Sutarties.

1.5.                     Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Pirkėjui, prieš kiekvieną užsakymo atlikimą, rekomenduojama peržiūrėti Taisykles, siekiant įsitikinti, kad supranta visas Sutarties sudarymo sąlygas ir ar su visomis sąlygomis sutinka. Apie Taisyklių atnaujinimą Pirkėjas bus informuojamas Asmeninėje pirkėjo aplinkoje arba PakuotePlius.lt įsigydamas Prekes pirmą kartą po naujų Taisyklių paskelbimo.

1.6.                     Pirkėjas turi susipažinti ir su Pardavėjo paskelbta Privatumo politika. Dėl teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar nesutikimo su tvarkymu Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją Privatumo politikoje nurodyta tvarka.

 

2.                        PREKIŲ UŽSAKYMAS, SUTARTIES SUDARYMAS

2.1.                     Pirkėjas gali užsakyti prekes PakuotePlius.lt elektroninėje parduotuvėje sukūręs savo Asmeninę pirkėjo aplinką elektroninėje parduotuvėje ir prisijungęs prie savo Asmeninės pirkėjo aplinkos.

2.2.                     Elektroninėje parduotuvėje PakuotePlius.lt pateikiamos Prekių nuotraukos yra informacinio – iliustracinio pobūdžio. Tikroji prekių išvaizda gali skirtis dėl Pirkėjo įrenginio, naudojamo užsakymo pateikimui, ekrano rezoliucijos ar spalvų iškraipymo. Pardavėjas siekia pateikti maksimaliai tikrovę atitinkančius Prekės iliustracinius atvaizdus, tačiau Pirkėjas supranta, kad Prekė realybėje gali skirtis. Prekės įpakavimas taip pat gali skirtis, nei yra pavaizduota PakuotePlius.lt.

2.3.                     Prekės, pateikiamos elektroninėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jei Pardavėjas nebeturi galimybės Pirkėjui pateikti jo užsakytos prekės, Pirkėjas nedelsiant apie tai informuojamas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir Pirkėjo užsakymo vykdymas yra nutraukiamas. Pirkėjas aiškiai patvirtina, kad supranta, jog Prekės užsakymas gali būti atšauktas, o pinigai už Prekės užsakymą grąžinti Pirkėjui, jei Pardavėjas dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių kliūčių negali pateikti Prekės pirkėjui.

2.4.                     Prekių užsakymą gali pateikti:

2.4.1.                  veiksnūs fiziniai asmenys, kuriems sukako 18 (aštuoniolika) metų;

2.4.2.                  fiziniai asmenys nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, turintys tėvų ar globėjų sutikimą (išskyrus emancipuotus asmenis);

2.4.3.                  juridiniai asmenys.

2.5.                     Sutikdamas su Taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina, kad jis gali apsipirkti elektroninėje parduotuvėje PakuotePlius.lt.

2.6.                     Pirkėjas užpildo visus privalomus Prekės užsakymo pateikimo laukus ir atidžiai patikrina visą nurodytą informaciją, reikalingą Prekės užsakymo pateikimui.

2.7.                     Sutarties sudarymo momentas yra laikomas tada, kai Pirkėjas išsirinkęs Prekę (ir/ar papildomą paslaugą) suformuoja prekių krepšelį, įvykdo visus Prekės užsakymo pateikimo žingsnius, pasirenka Prekės užsakymo apmokėjimo būdą ir sutikęs su šiomis Taisyklėmis paspaudžia nuorodą „Užsakyti“. Pirkėjui pateikus Prekės užsakymą, išsiunčiamas elektroninis laiškas su patvirtinimu apie Prekės užsakymo gavimą.

2.8.                     Pirkėjo Prekės užsakymas reiškia, kad užsakymas pradedamas vykdyti ir tikrinama Prekės pristatymo galimybė. Patikrinus pristatymo galimybę ir paruošus užsakymą, Pardavėjas patvirtina užsakymą, išsiųsdamas elektroninį laišką apie užsakymo patvirtinimą ir Prekės išsiuntimą Pirkėjo nurodytu adresu ar atsiėmimą Pardavėjo biure.

2.9.                     Visi Pirkėjo užsakymai yra saugomi Pirkėjo Asmeninėje pirkėjo aplinkoje.

2.10.                   PVM sąskaita - faktūra už Prekę siunčiama Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. PVM sąskaita – faktūra išrašoma Prekės apmokėjimo įskaitymo dienos data.

2.11.                   Jei Pardavėjas neturi galimybės įvykdyti Prekės užsakymo (dėl Prekės likučio trūkumo, Prekės tiekėjo atsisakymo pateikti Prekę arba dėl galimos Prekės kainos nurodymo klaidos elektroninėje parduotuvėje PakuotePlius.lt), Pardavėjas nedelsiant informuoja Pirkėją jo nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, kad užsakymo įvykdymas negalimas. Pardavėjas tokiu atveju nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per  5 darbo dienas grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus už Prekę.

 

3.                        APMOKĖJIMO TVARKA

3.1.                     Prekės kaina nurodoma elektroninėje parduotuvėje PakuotePlius.lt prie Prekės aprašymo. Prekių kainos nurodomos su PVM dydžiu, galiojančiu Prekės užsakymo momentu. Prekės kaina neapima pristatymo išlaidų. Pristatymo kainos ir sąlygos nurodomos PakuotePlius.lt skiltyje „Pristatymas“.

3.2.                     Prekės kaina po Prekės užsakymo patvirtinimo negali būti keičiama, išskyrus atvejus, kai nepaisant Pardavėjo protingų ir maksimalių pastangų užtikrinti kainų teisingumą Prekės užsakymo momentu, Prekės kaina pakito dėl elektroninės parduotuvės informacinių sistemų techninių klaidų, akivaizdžių apsirikimo klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių (kurios įrodytinos). Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei į tai, kad elektroninėje parduotuvėje PakuotePlius.lt pateikiama itin didelė prekių pasiūla, dalis siūlomų prekių kainų gali būti nurodytos klaidingai. Tokiu atveju Pardavėjas, prieš patvirtindamas Prekės užsakymą, raštu informuoja Pirkėją ir pasiūlo Pirkėjui Prekę užsakyti teisinga kaina arba atšaukti Prekės užsakymą. Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 3 (tris) darbo dienas. Prekės užsakymas nėra vykdomas, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Atšaukus Prekės užsakymą, Pirkėjui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

3.3.                     Prekės užsakymas gali būti apmokomas:

3.3.1.                  elektronine bankininkyste;

3.3.2.                  mokėjimo pavedimu;

3.3.3.                  grynaisiais pinigais pristatymo ar atsiėmimo metu;

3.3.4.                  PayPal mokėjimu;

3.4.                     Atsiskaitant elektronine bankininkyste papildomi mokesčiai nėra skaičiuojami. Mokant elektronine bankininkyste papildomai bankas gali nuskaičiuoti mokestį, lygų transakcijos mokesčiui banko viduje.

3.5.                     Atsiskaitant banko pavedimu papildomi mokesčiai nėra skaičiuojami. Mokant banko pavedimu papildomai bankas gali nuskaičiuoti mokestį, lygų transakcijos mokesčiui banko viduje arba į kitą banką, priklausomai kokio banko paslaugomis Pirkėjas naudojasi.

3.6.                     Atsiskaitant grynaisiais pristatymo metu, taikomas PakuotePlius.lt mokestis už grynųjų pinigų paėmimą.

 

4.                        PREKIŲ PRISTATYMAS

4.1.                     Prekės Pirkėjui gali būti pristatomos vienu iš būdu:

4.1.1.                  pristatymas per kurjerių tarnybą;

4.1.2.                  pristatymas į LPexpress paštomatus;

4.1.3.                  atsiėmimas PakuotePlius.lt sandėlyje/biure Kaune;

4.2.                     Pasirinkus siuntos pristatymą per kurjerių tarnybą:

4.2.1.                  siunta pristatoma iki daugiabučio namo laiptinės ar individualaus namo durų. Prekių iškrovimo ir užnešimo paslaugos neįeina į Prekės pristatymo kainą ir užsakomos atskirai iki apmokėjimo už Prekes. Pardavėjo nurodytais atvejais prekės užnešimo ir iškrovimo paslaugos apmokamos Pardavėjo sąskaita. Aktualūs prekių užnešimo ir iškrovimo dydžiai yra nurodomi PakuotePlius.lt skiltyje „Pristatymas“;

4.2.2.                  Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią pristatymo vietą. Prekes priima Prekės užsakymą pateikęs asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei Prekės užsakymas yra suformuojamas Pirkėjo vardu, bet pirkėjas neturi galimybės priimti prekę, Prekės užsakyme turi būti nurodytas asmuo, kurį Pirkėjas įgalioja priimti Prekę. Jei Prekė yra pristatyta Pirkėjo nurodytu adresu, tačiau Pirkėjas neturi galimybės pats priimti Prekės, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekės pristatymo neįgaliotam asmeniui.

4.2.3.                  Jei kartu pasirenkamas Prekės apmokėjimo būdas „grynais“, Prekės pristatymo momentu būtina turėti tikslią Prekės užsakymo sumą. Pirkėjui neturint tikslios sumos, kurjeris turi teisę atsisakyti perduoti Prekę. Pakartotinis Prekės pristatymas apmokestinamas tokia pat suma, kaip ir pirminis pristatymas.

4.3.                     Pasirinkus siuntos pristatymą į LPexpress paštomatus:

4.3.1.                  maksimalus LPexpress paštomatais siunčiamos siuntos svoris iki 30 kg, maksimalūs matmenys - 39 x 38 x 64 cm;

4.3.2.                  užnešimo paslauga nėra teikiama;

4.3.3.                  siuntos LPexpress paštomatuose turi būti atsiimtos per 5 darbo dienas po Pardavėjo informavimo Pirkėją elektroniniu paštu, kad Prekė paruošta atsiėmimui;

4.3.4.                  aktuali informacija pateikiama skiltyje „Pristatymas“

4.4.                     Pasirinkus siuntos pristatymą PakuotePlius.lt sandėlyje/biure Kauno mieste:

4.4.1.                  Prekes būtina atsiimti per 3 darbo dienas po Pardavėjo informavimo Pirkėją elektroniniu paštu, kad Prekė paruošta atsiėmimui;

4.4.2.                  Prekę atsiima Prekes užsakymą pateikęs asmuo, ar Prekės užsakymą pateikusio asmens nurodytas (įgaliotas) asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4.5.                     Prekės yra pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių Neriją. Pristatymo sąlygos į Kuršių Neriją nurodomos PakuotePlius.lt skiltyje „Pristatymas“.

4.6.                     Užsisakius daugiau nei vieną Prekę, Prekės gali būti pristatytos skirtingu laiku. Papildomas pristatymo mokestis šiais atvejais nėra taikomas.

4.7.                     Prekių atsitiktinio sugedimo ir žuvimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo momento.

4.8.                     Jei Prekių nepavyksta įteikti Pirkėjui arba Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes iš anksto, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju ir susitaria dėl kitų pristatymo sąlygų. Jei su Pirkėju nepavyksta susitarti dėl kitų pristatymo sąlygų (ar Pirkėjas vis tiek neatsiima ar nepriima Prekių), Prekės užsakymas yra anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už Prekę sumokėti pinigai, išskyrus Pardavėjo patirtus nuostolius dėl prekės pristatymo, pinigų grąžinimo ir kitų patirtų užsakymo anuliavimo išlaidų.

4.9.                     Prekių pristatymo momentu Pirkėjas kartu su Pardavėju ar jo įgaliotu atstovu (kurjerio transporto įmonės atstovu), turi patikrinti siuntos pakuotės ir Prekės būklę bei pasirašyti Prekės priėmimo – perdavimo aktą ar kitą Prekės perdavimo dokumentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus. Vėliausiai pretenziją apie netinkamą Prekės komplektaciją, pažeidimus ar kitus neatitikimus pateikiama per 24 val. nuo siuntos gavimo valandos (nuo tada, kai siuntos gavimas patvirtinamas parašu kurjeriui). Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimo ir laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje pakuotėje. Pirkėjui pasirašius siuntos priėmimo – perdavimo aktą ar kitą siuntos perdavimo dokumentą, laikoma, kad Prekės perduotos tinkamos būklės, pakuotė nėra pažeista, nėra Prekės komplektacijos neatitikimų.

4.10.                   Pirkėjo teisės ir pareigos, susijusios su Prekių priėmimu ir kokybės patikrinimu, nurodytos PakuotePlius.lt skiltyje „Pristatymas“.


5.                        PREKIŲ  KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1.                     Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (kokybės garantija pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus). Prekė atitinka Prekės pirkimo – pardavimo sutartį, jei:

5.1.1.                  Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą Prekės aprašymą;

5.1.2.                  Prekė atitinka įprastus kokybės reikalavimus, taikomus to paties pobūdžio Prekėms;

5.1.3.                  Prekė turi tas savybes, kurių Pirkėjas galėjo protingai tikėtis, t. y. kurios būtinos Prekei, kad ją būtų galima naudoti pagal įprastinę ar specialią paskirtį;

5.1.4.                  parduotų Prekių kiekis, dydis ar svoris atitinka Sutarties sąlygas.

5.2.                     Pardavėjas neatsako jei realus Prekės dydis, forma, spalva neatitinka BIGBOX.LT naudojamo Prekės atvaizdo dėl Pirkėjo naudojamos techninės įrangos, atvaizduojančios Prekę jos užsakymo metu, techninių atvaizdavimo ypatybių. Pirkėjas turi vadovautis ne vien Prekės atvaizdu bet ir išsamiai susipažinti su Prekės aprašymu.

5.3.                     Kai kurioms Pardavėjo parduodamoms Prekėms yra suteikiama gamintojo garantija. Informacija apie ją ir taikytinos sąlygos yra pateikiamos prie Prekių pridedamoje gamintojo garantijoje. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, susijusių su nekokybiškomis prekėmis. Detali informacija apie prekių garantiją pateikiama BIGBOX.LT skiltyje „Kokybės garantija“.

5.4.                     Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos bei grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir šiomis Taisyklėmis.

5.5.                     Jeigu parduota Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės Prekę Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:

5.5.1.                  pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai Prekės trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

5.5.2.                  kad būtų sumažinta Prekės pirkimo kaina;

5.5.3.                  kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

5.5.4.                  grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties, kai Prekės pažeidimas yra esminis.

5.6.                     Savo pasirinkimą dėl teisių, susijusių su netinkamos kokybės Prekių įsigijimu, įgyvendinimo Pirkėjas gali išreikšti tik kartu grąžindamas Prekę Pardavėjui.

5.7.                     Pirkėjas negali nutraukti Sutarties, jei Prekės trūkumas yra mažareikšmis.

5.8.                     Jei Pirkėjas nusipirko netinkamos kokybės Prekę (Prekė sugedo, neveikia ir kita), Prekės garantinis remontas atliekamas nemokamai.

5.9.                     Garantinį remontą atlieka autorizuoti serviso centrai. Pateikiant Prekę garantiniam remontui pakanka turėti pirkimo dokumentą arba užpildytą garantinį lapą (jei jis konkrečiai prekei reikalingas). Informacija apie garantinį aptarnavimą pateikiama BIGBOX.LT skiltyje „Kokybės garantija“.

5.10.                   Iškilus Prekės kokybės netinkamumo klausimams, Pirkėjas gali kreiptis į BIGBOX.LT atsakingus asmenis el. paštu: pagalba@bigbox.lt, arba telefonu 8 700 33 322.

5.11.                   Tuo atveju, jei PakuotePlius.lt elektroninėje parduotuvėje pirkta prekė garantiniu laikotarpiu sugedo ir yra nepataisoma, autorizuotas servisas grąžina Prekę ir išduoda pažymą, patvirtinančią šį faktą, Pirkėjui. Pirkėjas, pateikęs šią pažymą Pardavėjui, turi teisę pasikeisti Prekę į kitą tokią pačią ar bet kokią analogišką tinkamą prekę, arba BIGBOX.LT įsipareigoja gražinti sumokėtus pinigus. Skenuotą pažymą reikia siųsti BIGBOX.LT atsakingam darbuotojui elektroniniu paštu info@pakuoteplius.lt arba skambinti telefonu 8 608 60424 , bei sutarti dėl tolesnės prekės apkeitimo arba pinigų grąžinimo procedūros.

5.12.                   Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per Prekės įsigijimo dokumente nurodytą kokybės garantijos terminą.

5.13.                   Pinigai už netinkamos kokybės Prekę Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo prašymo grąžinti pinigus pateikimo ir Prekės grąžinimo Pardavėjui. Jei Prekė nėra grąžinta Pardavėjui, 14 (keturiolikos) dienų terminas skaičiuojamas nuo faktinio Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, sutinka, kad pinigai būtų grąžinti į banko sąskaitą, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

5.14.                   Pinigai nėra grąžinami už Prekes, kurios buvo tyčia ar dėl neatsargumo sugadintos arba buvo netinkamai naudojamos ne pagal paskirtį ar naudojimo taisykles.

5.15.                   Konkrečių Prekių netinkamos kokybės Prekių gražinimo sąlygos gali būti nurodytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose.

5.16.                   Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos Prekės, kurias Pirkėjas užsakė, Pirkėjas turi nedelsiant, be ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu info@pakuoteplius.lt arba skambinti telefonu 8 608 60424. Pardavėjas nedelsiant savo sąskaita paima prekes ir keičia Pirkėjo užsakytomis prekėmis. Jei Pardavėjas nebeturi užsakytų Prekių, Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigus ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.

 

6.                        SUTARTIES ATSISAKYMAS

6.1.                     Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti Sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui bei grąžinti tinkamos kokybės Prekę.

6.2.                     Galimas tinkamos kokybės Prekių grąžinimas reiškia, kad Pirkėjas minėtu 14 dienų laikotarpiu persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę informuoti Pardavėją, atsisakyti Sutarties ir atgauti sumokėtus pinigus, tokia tvarka:

6.2.1.                  Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui ir prekes grąžindamas savo lėšomis per 14 kalendorinių dienų nuo Prekės pristatymo dienos (Pirkėjas siuntos priėmimą patvirtina parašu kurjeriui);

6.2.2.                  Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti nurodyta teise atsisakyti sutarties, jei Pirkėjas buvo sudaręs vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

6.2.3.                  Jeigu Pirkėjas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, kai už daiktą visiškai ar iš dalies sumokama pagal tam tikslui Pardavėjo ir Pirkėjo arba Pardavėjo ir trečiojo asmens sudarytą vartojimo kredito sutartį, tai ta vartojimo kredito sutartis turi būti nutraukiama be jokių papildomų įsipareigojimų Pirkėjui.

6.3.                     Pageidavimą atsisakyti Sutarties Pirkėjas išreiškia raštu, siųsdama pranešimą Pardavėjui elektroniniu paštu info@pakuoteplius.lt. Pardavėjas nedelsiant patvirtina apie pranešimo gavimą. Prašyme grąžinti pinigus nurodoma detali užsakymo informacija: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data, sąskaita Pinigų grąžinimui. Tuo atveju, jei pinigai grąžinami ne į pirkėjo, o į kito asmens sąskaitą, privaloma pateikti Pirkėjo išduotą įgaliojimą  trečiajam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.

6.4.                     Prekės gražinamos į PakuotePlius.lt biurą, adresu Raudondvario pl. 127, Kaunas, LT-47188. Jei prekės grąžinamos ne tiesiogiai pristatant į nurodytą biurą, Pirkėjas turi rinktis prekės grąžinimą per kurjerių tarnybą, užtikrinant Prekės grąžinimą iki Pardavėjo. Pardavėjas įspėja, kad autobusų siuntų tarnyba ar Lietuvos paštas nepristato siuntų iki galutinio adresato (Pardavėjo), todėl Prekė turi būti pristatomos arba per kurjerių tarnybą arba pristatant Prekę tiesiogiai į Pardavėjo biurą (nurodytą šiose Taisyklėse).

6.5.                     Atsisakant sutarties ir grąžinant kokybiškas Prekes, Pirkėjas privalo laikytis šių sąlygų:

6.5.1.                  grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

6.5.2.                  Prekė turi būti nenaudota ir Pirkėjo nesugadinta;

6.5.3.                  Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

6.5.4.                  grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

6.5.5.                  grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

6.6.                     Pirkėjui atsisakius Sutarties, grąžinami visi už Prekes sumokėti pinigai, įskaitant pristatymo išlaidas. Jei grąžinamos tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties Prekių užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinama Preke ir tik ta apimtimi, kuri lygi minėtų tarifų skirtumui.

6.7.                     Pardavėjas turi teisę iš gražinamos Pirkėjui sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei Pirkėjas pasinaudoja papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė užsakymą (grąžino) bent vieną kokybišką Prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.

 

7.                        TINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS

7.1.                     Pirkėjas, per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės priėmimo dienos, gali pakeisti įsigytą Prekę analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Prekėmis. Jei dėl Prekių keitimo atsiranda kainų skirtumas, Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti kainos skirtumą. Pageidavimą pakeisti Prekę Pirkėjas išreiškia raštu, siųsdama pranešimą Pardavėjui elektroniniu paštu info@pakuoteplius.lt.

7.2.                     Pirkėjas savo teise pakeisti nepatikusią Prekę (dėl formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo) gali pasinaudoti remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001.06.11 nutarimu Nr. 697 (2014.07.22 nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis "Mažmeninės prekybos taisyklėmis" (toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės).

 

8.                        PIRKĖJO IR PARDAVĖJO TEISĖS BEI PAREIGOS

8.1.                     Pirkėjas:

8.1.1.                  turi teisę apsipirkti PakuotePlius.lt šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.1.2.                  turi teisę sudaryti Sutartį ar jos atsisakyti, pakeisti ar grąžinti kokybišką Prekę šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

8.1.3.                  turi teisę į pažeistų teisių ginimą įsigijęs nekokybišką Prekę;

8.1.4.                  įsipareigoja Asmeninėje pirkėjo aplinkoje ir (ar) pateikdamas Prekės užsakymą nurodyti tik teisingus ir išsamius duomenis, būtinus Prekės užsakymui, jiems pasikeitus, nedelsiant duomenis atnaujinti;

8.1.5.                  įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis PakuotePlius.lt teikiamomis paslaugomis bei tvarkyti savo Asmeninę pirkėjo aplinką. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Pirkėjo teisę naudotis Asmenine pirkėjo aplinka, jei nustato nesąžiningus ar neteisėtus Pirkėjo veiksmus;

8.1.6.                  privalo atsiskaityti su Pardavėju už nupirktas Prekes ir paslaugas;

8.1.7.                  privalo laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

8.2.                     Pardavėjas:

8.2.1.                  turi teisę keisti šias Taisykles, elektroninės parduotuvės funkcijas, elektroninės parduotuvės BIGBOX.LT prekių pasiūlą, apimtį, pobūdį. Pirkėjui nesutikus su Pardavėjo pakeitimais, Pardavėjas turi teisė anuliuoti užsakymą;

8.2.2.                  turi teisę anuliuoti užsakymą, jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą per elektroninę bankininkystę ar banko pavedimu neapmoka už Prekes per 2 darbo dienas;

8.2.3.                  turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, kituose Pardavėjo priimtuose lokaliniuose aktuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

8.2.4.                  įsipareigoja dėti pastangas laiku ir tinkamai įvykdyti Pirkėjo užsakymą;

8.2.5.                  įsipareigoja suteikti visą būtiną informaciją;

8.2.6.                  gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

8.2.7.                  įsipareigoja iš anksto informavęs Pirkėją  pasiūlyti  Pirkėjui kitą Prekę, jei neturi galimybės pateikti Pirkėjui jo užsakytos Prekės. Pirkėjui atsisakius priimti kitą Prekę, kuri savybėmis yra kiek įmanoma panašesnė į užsakytąją, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas ir atšaukti užsakymą.

 

9.                        ATSAKOMYBĖ

9.1.                     Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve PakuotePlius.lt, įskaitant atsako už savo asmens ir prisijungimo prie Asmeninės pirkėjo aplinkos duomenis, jų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas prisiima atsakomybę už trečiųjų asmenų naudojimąsi Pirkėjo Asmenine pirkėjo aplinka. Jei tretieji asmenys prisijungia prie Pirkėjo Asmeninės pirkėjo aplinkos, Pardavėjas laiko tokį asmenį Pirkėju.

9.2.                     Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjui kyla nuostoliai dėl to, kad Pirkėjas, nepaisant Pardavėjo rekomendacijų ir nurodymų, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir jose nurodytomis informacinėmis nuorodomis, Privatumo politika ar kitais šiose Taisyklėse nurodytais dokumentais, nors tokia galimybė jam nebuvo jokiais būdais apribota.

9.3.                     Už Sutarties, sudarytos elektroninėje parduotuvėje PakuotePlius.lt, šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.4.                     Pardavėjas parduoda Prekes elektroninėje parduotuvėje BIGBOX.LT tik Pirkėjo buitiniam ar asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo, aptarnavimo ar perpardavimo tikslais ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

9.5.                     Pardavėjas neatsako už kitų asmenų pateikiamą informaciją tinklapiuose, net jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų asmenų tinklapius.

 

10.                      INFORMAVIMAS

10.1.                   Šiose taisyklėse nurodomi pranešimai siunčiami raštu, reiškia ir elektroninių laiškų siuntimą. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia pirkėjo Asmeninėje pirkėjo aplinkoje nurodytu arba užsakymo pateikimo metu nurodytu elektroniniu paštu arba sms žinute nurodytu telefonu.

10.2.                   Pirkėjas visus pranešimus Pardavėjui siunčia telefonu: +370 606 80424arba El. paštu: info@pakuoteplius.lt.

 

11.                      NENUGALIMA JĖGA

11.1.                   Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių (nenugalimos jėgos).

11.2.                   Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti (nenugalima jėga).

11.3.                   Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:

11.3.1.               Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją; ir

11.3.2.               Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.

 

12.                       KITOS NUOSTATOS

13.                       Šios Taisyklės gali būti Pardavėjo vienašališkai keičiamos. Apie Taisyklių pakeitimą Pardavėjas informuoja Pirkėją Asmeninėje pirkėjo aplinkoje. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas toliau naudojasi elektronine parduotuve PakuotePlius.lt, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su atnaujintomis Taisyklėmis.

14.                       Šios Taisyklės taikomos bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

15.                       Pirkėjas turi teisę reikšti pretenziją Pardavėjui dėl įsigytų Prekių ir (ar) paslaugų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

16.                       Šios Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.